Dialogmöte kring rapport om studenters rörlighet

Arrangör Mälardalsrådet
Tid 2020-09-03 10:0012:00
Plats Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3 ,
Dialogmöte kring rapport om studenters rörlighet
 

Välkommen till dialogmöte om En Bättre Matchnings rapport kring studenters rörlighet.

 

Tid: 3 september , kl. 10.00-12.00 (med efterföljande lunch)
Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3 i Stockholm (Vi hoppas genomföra mötet på plats men följer givetvis myndigheternas rekommendationer)

Regionerna i En Bättre Matchning arbetar nu med att ta fram en ny rapport om studenters rörlighet och matchning på arbetsmarknaden. Rapporten bygger till viss del vidare på siffror som En Bättre Matchning tog fram under 2018 i den Storregionala systembilden och syftar till att beskriva och söka förklara regionala skillnader i rekrytering till utbildning och matchning på arbetsmarknaden. Rapporten ska bidra med en övergripande bild av rörligheten och matchningsnivån hos högskolestudenter i Stockholm-Mälarregionen med särskilt fokus på utbildningsområdena IT/Data-, pedagogiska utbildningar och samhällsbyggare inom infrastruktursektorn. 

 

Som en del i arbetet med att ta fram rapporten vill vi nu bjuda in till ett möte för att presentera ett utkast på rapporten och få era synpunkter och medskick till den slutliga produkten.