Webinarium 2: Psykisk hälsa <3 Norrbottens kulturskolor

Arrangör Norrbottens kulturskolor
Tid 2020-08-19 14:0015:00
Plats Webben, inloggningslänk skickas ut, Online
Webinarium 2: Psykisk hälsa <3 Norrbottens kulturskolor
 

Webinarium 2 Psykisk hälsa <3 kulturskolorna
Gällivare kulturskola berättar om sitt mångåriga arbete med Byakult 1.0, Byakult 2.0 samt planerade satsningen "Unifikt"

Läs mer om Gällivares arbete längre ned

Välkommen att anmäla dig själv eller en grupp som deltar

Anmälan fungerar så att ni skickar in en anmälan per uppkoppling/webbkamera. Länk till mötet skickas ut till den email ni anmält

Välkomna!

Åsa Lundmark, Norrbottens kulturskolesamordnare 

asa.lundmark@norrbotten.se

0920-23 66 65
----

Under hösten 2013 drog Gällivare kulturskola igång en aktivitet som riktade sig främst till barn och unga på landsbygden i Gällivare kommun. Det var till en början i en liten form då en pedagog åkte runt och genomförde workshops där deltagarna fick arbeta med drama, teater, musik och dans. De skrev sina egna pjäser och alla sjöng samma sånger. Det gav ringar på vattnet och efterfrågan på kulturella aktiviteter växte. Behovet av att få göra något kreativt där man själv var med i skapandeprocessen från start fanns inte bara bland unga, utan även bland andra bybor. Även lusten att samverka mellan bygderna i kommunen växte sig starkare. Resultatet blev en mastodontföreställning i maj månad 2014 med 150 bybor på scenen. De spelade upp sin egen teater, sjöng gemensamma sånger, spelade med i orkestern och mycket annat. Den yngsta var 5 år och den äldsta 76 år. I nära anslutning till föreställningen anordnades en utställning/marknad där landsbygden ställde ut sina alster. Även försäljning av hemmagjort som hantverk och bakverk var det stort tryck på. Läsåret därpå fortsatte aktiviteten att växa utifrån behov och efterfrågan. 


Hösten 2017 startade projektet Byakult 2.0 med fem anställda kulturarbetare. Projektet blev självgående ekonomiskt under en treårsperiod med bidrag från olika instanser.

Under arbetets gång med projektet Byakult 2.0 har vi sett ett stort behov bland barn och unga till att få arbeta med olika estetiska verktyg i en samverkan. 

Arbetsmetoden och modellen som har vuxit fram under åren med Byakult 2.0 har vi sett gett goda resultat bland individer som vuxit och som fått ett bättre välmående. Även i de olika grupperna i projektet ser vi en bättre och starkare samverkan. Det finns tydliga resultat där elever som inte klarat av en klassrumssituation nu arbetar tillsammans med sina kamrater inne i klassrummet. Reflektioner från föräldrar som sett en stor positiv utveckling hos deras barn som medverkat i projektet.

Nästa steg för oss är att kliva in i projektet Unifikt där vi använder oss av samma arbetsmetod. Genomförandet kommer att se annorlunda ut och projektet kommer att vända sig till en bredare målgrupp bland våra unga. Vi kommer även att ha ett starkare fokus på de ungas välmående. Teamet kommer att utökas med en stress och friskvårdsterapeut.
Projektet består i att deltagarna i grupp får möjlighet att inspireras av, utforska och använda kreativa uttryckssätt. Deltagarna kommer att få tillgång till olika kulturella uttrycksformer som; kreativt skrivande, bild/form, drama/teater, musik och rörelse/kroppskännedom och få med sig kunskap och resurser för sitt eget skapande. I projektet genomför vi aktiviteter som med kreativitet, glädje, nyfikenhet, respekt, omtanke och trygghet i fokus syftar till att stärka individens mentala, emotionella och sociala motståndskraft, främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 


Unifikt-teamet ska bestå av 5 personer:
Projektledare/Drama/teater/musikledare
Stress och friskvårdsterapeut/Administratör
Bild och formledare
Författare
Rekvisitör/Assistent.