Sitnet Sweden 2020

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2020-12-01 13:002020-12-02 12:00
Plats Clarion Hotel Stockholm, Skanstull T-bana Skanstull, Stockholm
Ja, jag/vi deltar
 

Sitnet 2020:Arbetssätt vid utprovning med fokus på avancerad sittproblematik.

Årets Sitnet ger utrymme för konkret erfarenhetsutbyte och inspiration avseende arbetssätt, rutiner, processer och dokumentation. Genom detta kommer vi tillsammans kvalitetssäkra och – där så är möjligt – hitta best practice för utprovningens tre huvudprocesser, förarbete, utprovning och efterarbete.

1 december

13.00-13.15 Välkomna och introduktion till årets möte

13.15-13.45 Individen i fokus – risk kontra nytta vid individanpassningar Erika Wermeling

14.00-15:15 Workshop 1: Förarbete Praktiska verksamhetsexempel varvade med interaktiva övningar

15.45-17.00 Workshop 2: Utprovning Praktiska verksamhetsexempel varvade med interaktiva övningar

18.30 Middag (Clarion Hotel)

2 december

09.00-09.15 Introduktion till dagen

09.15-10.00 Juridiken i fokus - utprovning som ett led i förskrivningsprocessen Dina Jacobson

10.15-11.30 Workshop 3: Efterarbete Praktiska verksamhetsexempel varvade med interaktiva övningar

11.30-12.00 Uppsummering och avslut

12.00, Lunch