Uppföljning barnkonventionen som lag

Arrangör Eva Fallgren och Maria Rosendahl, avdelningen för kvalitet och utveckling
Tid 2020-06-12 09:0011:30
Plats Teams
Uppföljning barnkonventionen som lag
 

Hej!

Välkomna till en uppföljning av den utbildning som gavs av extern utbildare i slutet av januari. Efter utbildningstillfället fick ni som deltog svara på en utvärdering. Eva och jag har även ställt frågor till era enhetschefer om vilket vidare stöd som ni är i behov av gällande barnkonventionen. Utifrån de svar vi fått in erbjuder vi nu ett tillfälle via Teams där vi ger en föreläsning och välkomnar diskussioner på ämnet.

Varmt välkomna!

Ungefärligt innehåll under förmiddagen:


Uppfräschning av minnet: grunderna i barnkonventionen

Vad innebär det för oss i praktiken att barnkonventionen blivit lag?

Barnets bästa

-Paus –

Att prata med barn

Oro för barn

Stödmaterial och stadens övergripande arbete med barnrättsfrågor


Maria Rosendahl, projektledare, avdelningen för kvalitet och utveckling