Mental Health First Aid - utbildning

Arrangör Norrbottens kulturskolor i samverkan med Regionala folkhälsocentrum
Tid 2020-08-17 08:002020-08-18 17:00
Plats Flera orter
ARVIDSJAUR MHFA-utbildning
 
Fullbokad
GÄLLIVARE MHFA-utbildning
 
Fullbokad
KALIX MHFA-utbildning
 
Fullbokad
LULEÅ MHFA-utbildning
 
Fullbokad
PITEÅ MHFA-utbildning
 

 MHFA (Mental Health First Aid)  17-18 augusti

Allmän information

 • Utbildningen sker under två heldagar 17-18 augusti 2020
 • Utbildningen ges på fem orter i Norrbotten
 • Max 20 personer på varje utbildningsort - Corona-safe!
 • Bokningen är personlig, endast möjligt med en bokning åt gången
 • Välj vilken av de fem orterna du vill genomföra utbildning på och klicka sedan "Boka"
 • Vi fakturerar kostnaden i efterhand - ange fakturaadress i nästa steg av anmälan
Målgrupp
 • Alla som jobbar med barn och unga 12-18 år
 • Personal från kulturskolan prioriteras om fler än 20 anmäler sig per plats

Du lär dig....

 • känna igen och ingripa vid kriser
 • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt
 • bekräfta och uppmuntra dem att söka hjälp
 • minska omedelbar självmordsrisk

Målen med kursen är att

 • öka kunskapen om psykisk hälsa – och ohälsa
 • ge grundkunskaper om vanliga psykiska sjukdomar
 • öka kunskapen om vad som kan leda till självmordsförsök
 • minska rädsla, tabu och skam kring psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och självmord
 • öka tryggheten att våga möta och prata med människor som mår dåligt
 • minska omedelbar självmordsrisk

Metoder vi använder i kursen

 • korta föreläsningar
 • filmvisningar
 • gruppdiskussioner
 • Du får också en handbok i Första hjälpen till Psykisk hälsa

Pris

350 kr/person. I detta ingår litteratur, lunch och fika. Faktureras i efterhand, ange fakturaadress i nästa steg av anmälan

Varför ska du gå denna kurs?

Många har gått kurser i första hjälpen vid akut kroppsskada, och hjärt- och lungräddning. Men det är större sannolikhet att du träffar någon med psykisk ohälsa. För att vi gemensamt ska kunna rädda fler liv vill vi öka kunskapen om psykiska besvär.

Kursen är baserad på vetenskaplig evidens samt experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer. Utbildningen leds av certifierade instruktörer.

Psykisk ohälsa drabbar nästan alla någon gång i livet – direkt eller indirekt.

Kan du första hjälpen till psykisk hälsa kan du rädda liv – en utbildning som gör skillnad!

Vid frågor, kontakta: 

Åsa Lundmark, kulturskolesamordnare Norrbotten

Cecilia Wagenius, Folkhälsocentrum Region Norrbotten