Webbinarium Lastcyklar i samhällsplaneringen

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2020-05-12 10:0012:00
Plats Online
Webbinarium Lastcyklar i samhällsplaneringen
 

VÄLKOMMEN ATT DELTA PÅ DET FJÄRDE SEMINARIET I VÅR SERIE OM LASTCYKLAR

Vad: Webbinarium 

När: 12 maj 2020 kl. 10-12
För vem: Dig som jobbar med infrastruktur, cykling, fordon, samhällsplanering, energi- och klimatrådgivning, strategiskt arbete.

 

Är din kommun en bra lastcykelkommun?


Vi måste resa mer hållbart och lastcyklar är en viktig pusselbit för att skapa ett fossilfritt och hållbart transportsystem, både för privatpersoner och företag. Hur kan din organisation bidra i detta viktiga arbete – från strategi till parkering och asfaltering! 

 

Under detta webbinarium kommer vi att prata om vad som är viktigt att tänka på när man vill öka antalet lastcyklar i samhället. Hur viktigt det är med visioner och hur kan ni styra utvecklingen via rätt strategier – tex cykelstrategier. Hur ni bygger upp planeringen kring utvecklingen av er kommun – via fysisk planering när nya platser och bostadsområden ska utvecklas. Hur ni ser till att ha god tillgång på och utformning av parkeringsplatser vid bostäder, arbetsplatser och på allmän plats samt utformning av och undvika hinder i cykelbanor. Men det kan också vara genom att öka tillgång via tättplacerade och utformade cykelpooler. 

Föreläsare

Erik Stigell, Trivector
Konsult, forskare och föreläsare med fokus på cykling, aktiv mobilitet och hälsa.-----------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR) 


Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kommer att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.  


För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd