Användarträff Avfall Web oktober 2020

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2020-10-15 12:002020-10-16 13:00
Plats Fagerudd Spa & konferens, Enköping
Användarträff Avfall Web oktober 2020
 

Användarträffen syftar till att utveckla användningen av statistik och benchmarking som grund för att styrning och utveckling av verksamheten. Benchmarkingen kommer att vara fokuserad på deltagande kommuner/bolag med förslag på hur detta kan användas på hemmaplan, såväl i sin egen organisation som i sina nätverk.


Temat för träffen är Kommunicera statistik med hjälp av digital visuella lösningar!

Vi kommer även att gå igenom och diskutera hur nya avfallsregler påverkar rapportering och statistikhantering av bland annat bygg- och rivningsavfall och slam. 

Pris för deltagande är 4 600 kr och då inkluderas föreläsningar, dokumentation, logi, alla måltider samt tillgång till spa-avdelningen 17.00-19.00 den 15 oktober. 
Anmäl dig senast 15 september