Användarträff Avfall Web oktober 2020

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2020-10-16 09:0012:00
Digital användarträff Avfall Web
 

Användarträffen syftar till att utveckla användningen av statistik och benchmarking som grund för att styrning och utveckling av verksamheten. 


Programpunkter: 
  • Inledning och aktuella frågor
  • Hur påverkar nya avfallsregler rapportering och statistik?
  • Avfall Web 2.0 - demonstration av förslag på nya användarfunktioner, t.ex. skräddarsy rapporter och visualisera data
  • Göteborgs resa att presentera och tillgängliggöra avfallsdata och beslutsunderlag
  • Statistikredovisning och benchmarking 2020 för deltagande kommuner. Fokus på statistik kopplat till EU:s avfallspaket, miljömål, förpackningar och plockanalyser
Anmäl dig senast 1 oktober!