Framtidssäkra ditt företag

Arrangör Cleantech Östergötland, Linköpings universitet
Tid 2020-10-08 15:0019:00
Plats Linköpings universitet, Hus A, ACAS och AGORA., Linköping
Framtidssäkra ditt företag
 

Anmälan för företagsrepresentanter

Cleantech Östergötland bjuder tillsammans med Linköpings universitet in till ett halvdagsevenemang, som riktar sig till företag i Östergötland och studenter vid Linköpings universitet.

Evenemanget syftar till att skapa förståelse och ge konkreta tips på hur man som företag kan arbeta med kompetensförsörjningsfrågor.

Deltagarna kommer att få ta del av hur processen kring examensarbete och andra projektkurser fungerar samt hur man som företag kan arbeta strategiskt med detta för att knyta kontakter med studenter. 

Evenemanget avslutas med en sk. "speed dating" mellan företag och studenter. Medverkande företag ges möjlighet att under en minut beskriva sitt företag och en eventuellt projektidé för de studenter som närvarar, vilket efterföljs av "speed dating". Detta är en fantastisk chans för dig som företag att knyta kontakter med framtidens medarbetare. 

Programmets första tre punkter riktar sig främst till företag. Studenter rekommenderas att delta från klockan 16.15 alternativ 17.15 men är självklart välkomna att medverka tidigare.


Program


115:15 - 15:45 Inledning med Cleantech Östergötland och Linköping universitet

15:45 - 16:15 Information från Linköpings universitet

      • Hur fungerar processen kring examensarbeten?
      • Lär dig skapa en hållbar pitch för att attrahera talanger till företaget

16:30-17:00 Panelsamtal där alumner och medlemsföretag från Cleantech Östergötland delar med sig av sina erfarenheter av goda samarbeten.

17:15-19:00 ”Speed dating” – presentera företaget examensarbetsidéer för medverkande studenter.

Evenemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på något att äta och vill motta din anmälan senast den 5/10.