Digital workshop: Co-create to fight Corona

Arrangör Bron Innovation och One Team Gov
Plats Zoom, Online

Eventet stängt för nya bokningar

Hela vårt samhälle är i Corona-mode och vi har alla ett ansvar att göra det vi kan för att lindra effekterna. Samtidigt är vi många som kan och vill bidra med energi och innovativa idéer för att vi ska ta oss igenom alla utmaningar!

Därför bjuder vi in till ”Co-create to fight Corona” – en digital workshop för att ta tillvara all kreativitet och kompetens som finns, och generera idéer och lösningar för de utmaningar vi ställs inför just nu.

Vi kommer att fokusera på tre områden:

HEALTH
Sjuk- och hälsovården samt den medicinska industrin tävlar mot viruset för att försöka hitta nya och bättre lösningar på hur Corona kan bekämpas. Vad kan de göra härnäst? Eller kan det finnas andra lösningar som hjälper individer att hålla sig säkra och sjukvården att fungera?

SOCIETY
Kommuner och regioner kämpar för att hålla sin verksamhet och kommunikation igång nu när fysisk distans är den nya normalen. Hur kan samhället förbättra sin online-kommunikation och främja social sammanhållning?

BUSINESS
Nästan varje del av näringslivet drabbas just nu av att man tappar kunder, att gränserna stängs och att likviditeten ansträngs. Samtidigt finns en vilja att hjälpa t.ex. restauranger och andra företag att klara sig. Hur kan vi stärka förutsättningarna för det?


Praktiskt

Workshopen faciliteras av medlemmar från One Team Gov och genomförs vid två tillfällen. Du kan välja att vara med vid ett eller båda tillfällena.

·   27 mars kl 12-13 (FULLBOKAT)

·   30 mars kl 11.30-12.30 (FULLBOKAT)

Deltagande sker via Zoom. Du får en länk till Zoom får du efter du anmält dig och den kommer även att mejlas till anmälda deltagare strax innan workshopen.

Om du har frågor om workshopen kontakta: info@broninnovation.se

Vi ser fram emot att möta deltagare från hela Sverige för att hitta vägar framåt i detta. Välkomna!

---

Initiativtagare 

Bron är Västernorrlands IT-kluster och en digital innovationshub med fokus på bland annat GovTech. Bron samlar över 80 privata företag, offentliga aktörer samt akademin till samverkan för mer digital innovation. En viktig del av Brons uppdrag är att initiera och stödja projekt och aktiviteter som utvecklar det digitala samhället.

One Team Gov är ett nätverk som består av personer som vill förnya arbetssätt inom den offentliga sektorn och förbättra de tjänster som erbjuds invånarna.

För er som aldrig deltagit i ett One Team Gov-arrangemang tidigare, läs våra sju principer och kom ihåg att OneTeamGov är en rörelse som drivs framåt av individer som vill mötas över gränser och jobba ihop för förnyelse. Vi deltar som oss själva och företräder inte någon myndighet, något företag, politiskt parti eller annan organisation. Vi handlar efter OneTeamGovs principer.