Seglarskola 2020 Tjörns Segelsällskap

Arrangör Tjörns segelsällskap
Plats Skärhamn
Seglarskola V25 fm
2000 kr
Seglarskola V25 em
2000 kr
Fullbokad
Seglarskola V27 fm
2000 kr
Fullbokad
Seglarskola V27 em
2000 kr
Fullbokad
Seglarskola V28 fm
2000 kr
Fullbokad
Seglarskola V28 em
2000 kr
Seglarskola V26 fm
2000 kr