Verktyg för ett hållbart Skåne

Arrangör NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne och Coompanion Skåne
Tid 2020-04-28 09:0015:00
Plats Coompanion Skåne, EC Södertull, Södra Vallgatan 5, Malmö, Malmö
Verktyg för ett hållbart Skåne
 

Verktyg för ett hållbart Skåne
Välkommen på en utbildningsdag om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), sociala företag och upphandling av idéburen verksamhet.

För att nå ett hållbart Skåne behöver vi vara innovativa, samverka över sektorsgränserna och hitta nya vägar framåt. Den 28/4 bjuder NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne och Coompanion Skåne in till en utbildningsdag där vi lär oss om olika verktyg i arbetet mot ett hållbart Skåne. Vi diskuterar utmaningar och möjligheter med att teckna Idéburna Offentliga Partnerskap och hur man gör för att upphandla idéburen verksamhet. Tillsammans utforskar vi gränslandet mellan idéburen sektor och företagande och diskuterar skillnaden mellan en social entreprenör, en idéburen organisation och ett företag.

Dagen riktar sig både till dig som arbetar i en idéburen verksamhet eller ett socialt företag och till dig som arbetar med partnerskap, upphandling eller samverkan i offentlig sektor. Utbildningen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade.

Tid: 28/4 kl 9-15
Plats: Coompanion Skåne, EC Södertull, Södra Vallgatan 5, Malmö