Rättsstaten Sverige: skandaler, kriser, politik

Arrangör Transparency International Sverige
Tid 2020-04-02 19:0020:00
Plats ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Eventet stängt för nya bokningar

GIVET DEN RÅDANDE SITUATIONEN SÅ ÄR SEMINARIET UPPSKJUTET: VI ÅTERKOMMER MED YTTERLIGARE INFORMATION!

Sverige ses som ett av världens minst korrupta länder. Ett land med ordning och reda. Men de senaste åren har flertalet missförhållanden och korruptionsfall skakat om bilden av det offentliga Sverige. Riksrevisionen, Transportstyrelsen och Statens Fastighetsverk är några exempel på korruption, oegentligheter och utmaningar på myndighetsnivå. Hur är det egentligen ställt med den svenska rättsstaten? Vilken kultur präglar myndigheter och förvaltningar? Vilken betydelse har rättsstaten i verkligheten? 

Välkommen till ett samtal med Richard Sannerholm där han delar med sig av sin erfarenhet av dysfunktionella myndigheter och korrupt rättsväsende. Filippinerna, Liberia och Ukraina är länder han tidigare intresserat sig för. Men, i sin nyligen publicerade bok ”Rättsstaten Sverige - skandaler, kriser, politik” vänder han nu blicken mot Sverige

Richard Sannerholm är doktor i juridik och forskar om rättsstaten och samhällsstyrning. Richard är nu verksam vid ILAC, International Legal Assistance Consortium, och har tidigare arbetat för bland annat Expertgruppen för biståndsanalys, Folke Bernadotteakademin och Utrikespolitiska Institutet. Richard är ledamot i den svenska Unesco-kommittén. 

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.

Seminariet äger rum i samband med TI Sveriges ordinarie föreningsstämma. Har du som medlem i Transparency International Sverige anmält dig till föreningsstämman och efterföljande programpunkt behöver du inte anmäla dig igen via denna inbjuda