Hur man konstruerar konceptkartor - digitalt

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tid 2020-09-01 10:002020-12-23 16:00
Plats Via E-möte i Team och i Campus Ersta, plan 3, ALC-salen (sal 5), Stockholm
Anmälan: 18/11, k. 14:00 - 14:45 (via e-möte i Teams)
 
Anmälan: 9/12, kl. 14:00 - 14:45 (via e-möte i Teams)
 
Anmälan: 22/12, kl. 14:00 - 14:45 (via e-möte i Teams)
 

Hur man konstruerar konceptkartor - digitalt

Vill du lära hur du kan konstruera, hantera konceptkartor och mindmaps digitalt?  

Både för dig att använda vid undervisning och forskning samt för att studenterna ska lära sig skapa konceptkartor och mindmaps för t ex sociogram eller visa/visualisera mer komplexa samband.

Som forskare eller undervisare så kan du även beskriva ett case/en casemetodik, beskriva historiska händelser, visa på beroendeförhållanden och terminologi samt presentera forskningsinformation.


Innehåll och upplägg

Konseptkartor, när och hur? och Vad är en konceptkarta.

Skapa din första konceptkarta: Hur gör jag min första konceptkarta, grundläggande om Cmap eller Justframeworks. Vi provar på olika funktioner. 

Se ett exempel på View as a Wheel - Information Literacy and avoid fake content

Skapa min första digitala mindmap: Vi provar på att använda både webbverktygen Mindmeister, Infact, Bubbl.us och Microsoft Whiteboard.
Frågor och diskussion vid workshop 
  • Hur kan vi använda konceptkartor vid undervisning och forskning.
  • Hur kan vi använda mindmaps vid forskningskommunikation.
  • Hur kan studenterna ha nytta av lära sig digitala konceptkartor och digitala mindmaps.


Gå igenom innan e-mötet/utbildningstillfället (självstudier)

Konseptkartor, när och hur? och Vad är en konceptkarta.

Innan träffen, logga gärna in på Cmap och skaffa ett eget konto.

Se även gärna några videofilmer/instruktionsfilmer om Cmap!

Logga in på antingen Justframeworks.com eller Mindmeister.com - testa gör en strukturerad uppdelning av något mer komplext.

Gå till webbplatsen för Infact.se och anmäl dig för eget login. När du väl fått dina inloggningsuppgifter, går du sedan går du till www.provainfact.se för logga in!

För att själv testa Microsoft Whiteboard, gå till portal.office.com (ingår i Office365, alla appar)Kurskrav: Medtag mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: Via E-möte i Teams och i ALC-lärosalen (Lärosal 5, Campus Ersta) och då tar vi upp till 10 deltagare per tillfälle. Det är workshop med egen dator.

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!


All internutbildning är kostnadsfri. Avbokning och mer information, eller individuell handledning kontakta IKT-pedagog Mats Brenner, mats.brenner@esh.se eller 076-893 1061