ONLINE Big Five Certifiering 2+1 halvdagar

Arrangör HUCAMA Sverige AB
Tid 2020-04-14 09:002020-04-15 12:00
Plats Distans - onlineutbildning, Stockholm
Big Five Certifiering 2+1 halvdagar
 

Onlinebaserad Certifieringsutbildning HUCAMA Big Five Personlighetsformulär & Begåvningstestning
14-15 april samt uppföljningsdag 6 maj (3 halvdagar distanskurs).

MODUL 1: BIG FIVE
"Minska risken för felrekrytering genom att låta personlighetstesta kandidater mot en förutbestämd kompetensprofil."
HUCAMA erbjuder ett modernt verktyg för personlighetsanalys, baserat på ledande forskning. Big Five eller Femfaktormodellen (FFM) är en modell för att mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner:

1. Behov av stabilitet
2. Extraversion
3. Öppenhet
4. Anpassningsbarhet
5. Plikttrogenhet

HUCAMAs personlighetsformulär består av 144 frågor och tar 15 min att besvara. En pedagogisk rapport med personprofil och kompetensmatchning gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Formuläret finns tillgängligt på de flesta språk och är helt onlinebaserat. Användare får tillgång till ett webbaserat system för testadministration.

MODUL 2: BEGÅVNING
"Begåvning eller kognitiv färdighet är den bästa predikatorn gällande framgång i arbetet."
HUCAMA erbjuder ett kultur- och språkoberoende test för att mäta generell intelligens (g-faktor). Testet är onlinebaserat och består av tre olika delar som tillsammans tar 30 min att genomföra:

1. Figurserier
2. Nummerserier
3. Matriser

HUCAMA begåvningstest utgörs av 3 olika testmoduler om 8 minuter vardera. En översiktlig rapport med begåvningsprofil gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Testerna är helt onlinebaserat. Användare får tillgång till ett webbaserat system för testadministration.

Bland HUCAMAs certifierade testanvändare återfinns rekryteringsansvariga, rekryterande chefer, rekryteringskonsulter, coacher, ledarutvecklare m fl. För att använda HUCAMAs testverktyg krävs ingen årlig licensavgift, endast löpande kostnad för testverktyg.

DATUM: 14-15 april + 6 maj, kl 9.00-12.00 
PLATS: Online - distanskurs
KURSLEDARE: Michael Wiander
KOSTNAD: 3.500 kr (ord. pris 15.000 kr)