Webbinarie Hållbar slamhantering

Tid 2020-04-06 13:0014:30
Webbinarie Hållbar slamhantering
 

Remisskonferens Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3 (Dnr M2020/00078/Ke)


Som ett led i framtagande av Avfall Sveriges remissvar kommer vi att hålla ett webbinarie den 6 april kl 13-14.30. På webbinariet kommer vi att gå igenom huvuddragen av förslagen i betänkandet, Avfall Sveriges förslag på remissvar och inhämta synpunkter från deltagarna.