INSTÄLLT! Övergödning och klimatförändringar – Vill vi ha ett hav att bada i?

Arrangör Ölands Vattenråd
Tid 2020-04-03 09:3015:30
Plats Ekerum resort, Gårdsvägen 22, Borgholm
Person(er)
Platser kvar: 147
 

INSTÄLLT!

Ölands Vattenråd bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om övergödning och hur vi kan minska näringsläckaget och effekterna i havet.

Vårt innanhav Östersjön har fått ta emot mycket näring och andra ämnen från jordbruk och övrig mänsklig aktivitet och ett förändrat klimat kan komma att försämra möjligheten till återhämtning. I vårt hav vill vi kunna bada, segla och fiska samt veta att vårt viktiga ekosystem verkligen fungerar, och vi vill lämna över ett levande hav till kommande generationer.

Hur kan vi producera mat hållbart, vilka medel och metoder finns och hur agerar och resonerar myndigheter? 

Medverkande talare är:
  • Catherine Legrand, professor i marinekologi, Linnéuniversitetet; Hur klarar man klimatförändringar och hållbar utveckling av Öland och Östersjön?
  • William Hogland, professor i avfallshantering, Linnéuniversitetet: Övergödning, havsbukter som växer igen, hantering av släke och Österjösamarbete 
  • Artur Granstedt, statskonsulent och forskningsprofessor i ekologiskt jordbruk: Ekologiskt kretsloppsjordbruk för jord, mat, hav och klimat – Hur blir det möjligt?
  • Henrik Andersson, chef Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar: Åtgärd- och handlingsplan mot övergödningen, samt analys av tillståndet i sundet och Ölands kustvatten.
  • Markus Hoffman, Agr Dr, Vatten- och växtnäringsexpert, Lantbrukarnas Riksförbund: Minskat kväve- och fosforläckage från odling - vad händer nu?
  • Anna Thore, moderator
Vi bjuder på fika och lunch, anmälan (bindande) senast 30 mars!

Seminariet genomförs tack vare de Pantamera-pengar som skänkts till Ölands Vattenråd. Tack också till Ekerum Resort för värdskap och sponsring!