Workers' Memorial Day

Arrangör LO-distriktet i Stockholms län
Tid 2020-04-28 09:0011:30
Plats ABF Sveavägen, Stockholm
Workers' Memorial day
 

Den 28 april är den dag då den internationella fackföreningsrörelsen minns de som förolyckats på sitt arbete. Det är även den dag ILO har världsdag för förebyggande arbetsmiljöarbete. Onsdagen den 28 april hedrar vi alla som omkommit på sina arbeten.

LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté arrangerar ett seminarium på ABF, Sveavägen 41. Vi måste fortsätta verka för att vår nollvision mot dödsolyckor på jobbet, faktiskt blir verklighet och även införs på EU-nivå. Vi behöver god insyn i hur vi i våra roller kan samverka som bäst med myndigheter.

Målgrupp: Arbetsmiljöansvariga, arbetsmiljösamordnare, regionala skyddsombud och huvudskyddsombud i avdelningar och regioner.

Datum: den 28 april

Tid: 09:00 – 12:00.

Smörgås och fika finns från 8:30

Plats: ABF Sveavägen 41

Ekonomi: LO-distriktet i Stockholsm län står för konferenskostnader men inte förlorad arbetsförtjänst och resor.