Grunder i Canvas

Arrangör Learning Center
Plats Via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/513711036, Gävle
Grunder i Canvas, onsdag 19 augusti, kl 10-12
 
Grunder i Canvas, tisdag 8 september, kl 13-15
 
Grunder i Canvas, torsdag 8 oktober, kl 13-15
 

Grunder i Canvas

Innehåll:

Orientering i Canvas
Kursmall
Moduler och sidor
Uppgifter 
Grupper
Omdömen och speedgrader

Välkommen!