21/2 Paneldebatt

Arrangör FEK Sundsvall & Styrelseakademin Västernorrland
Tid 2020-02-21 11:3013:00
Plats Elie Hotel Knaust, Sundsvall
21/2 Paneldebatt
 

Paneldebatt på temat "Så driver ett aktivt styrelsearbete tillväxt"

Hur kan ett aktivt styrelsearbete skapa utveckling och tillväxt i näringslivet i Västernorrland? Går det att driva ett framgångsrikt bolag utan extern styrelse? Hur ökar vi mångfalden i styrelserummen? Och hur arbetar börsbolaget SCA med sin rekrytering av beslutsfattare?
Det är några av de intressanta frågeställningar vi tar upp under paneldebatten som Företagsekonomiska klubben ordnar den 21 februari i samarbete med: I panelen deltar

   
Stina Danielsson             Petra Kreij
HR-direktör SCA
          Grundare av Styrelsekompetens           


   
Malte Frisk                        Ludvig Brandström
VD Logosol AB                 VD/ ägare WH Service AB


När: Fredag den 21 februari klockan 11:30 till cirka 13:00
Var: Elite Hotel Knaust

Lunch serveras från 11:30 och kostar 130 kr