Kopia av Seglar- och kanotläger 2020

Arrangör Nynäshamns Segelsällskap
Tid 2020-01-31 05:002020-08-02 23:59
Plats Fagerviken, Nynäshamn
Piratskola 4 tillfällen
600 kr
Väntelista Piratskola
 
Seglarläger v24 - Grön 8-10 år - Nybörjare
2600 kr
Seglarläger v24 - Gul 10-12 år - Fortsättning
2600 kr
Seglarläger v24 - Röd 13-20 år - Tävling
2600 kr
Seglarläger v24 - Blå 15 och uppåt år
2600 kr
Fullbokad
Seglarläger v26 - Grön 8-10 år - Nybörjare
2600 kr
Fullbokad
Seglarläger v26 - Gul 10-12 år - Fortsättning
2600 kr
Seglarläger v26 - Röd 13-20 år - Tävling
2600 kr
Seglarläger v26 - Blå 15 och uppåt år
2600 kr
Seglarläger v31 - Grön 8-10 år - Nybörjare
2600 kr
Seglarläger v31 - Gul 10-12 år - Fortsättning
2600 kr
Seglarläger v31 - Röd 13-20 år - Tävling
2600 kr
Seglarläger v31 - Blå 15 och uppåt år
2600 kr
Seglarläger v32 - Grön 8-10 år - Nybörjare
2600 kr
Seglarläger v32 - Gul 10-12 år - Fortsättning
2600 kr
Seglarläger v32 - Röd 13-20 år - Tävling
2600 kr
Seglarläger v32 - Blå 15 och uppåt år
2600 kr
Fullbokad
Kanotläger v24/25
1100 kr
Fullbokad
Kanotläger v26
1100 kr
Kanotläger v32
1100 kr

Piratseglarskola, för barn mellan 5-7 år

Fyra tillfällen under våren 2020.
Tillfällena startar 18.00 och slutas ca 19.30 fika. Max 10 deltagare.
Avgift: 600 kronor per deltagare och kurs.
Huvudansvarig för piratseglarskolan är Edvin Kurtsson.

I Piratseglarskolan får de minsta barnen lära sig om båtar och båtvana med leken som främsta verktyg. Det viktigaste är att barnen har roligt. Föräldrar är närvarande och deltar.
Anmälan: senast 30 april.

- - -

Seglarläger, för barn och ungdomar mellan 8-25 år

Läger 1: vecka 24
Läger 2: vecka 26
Läger 3: vecka 31
Läger 4: vecka 32

Tid: 09.00 – 16.00

Avgift: 2.600 kr, (andra lägret samma år 1.300 kr) i priset inkluderas lunch och mellis. (kontakta kansliet för återbetalning av rabatt, då formuläret inte kan beräkna detta automatiskt)

Grön, 8-10 år. I den här kursen får du lära dig att gasa och bromsa med segelbåt och hur vindens riktning påverkar oss som seglar. Du får också lära dig delarna som finns på en segelbåt, vad de är till för och hur du förbereder allt för att gå ut och segla. Dessutom får du under den här kursen lära dig att lägga till med segelbåt och hur du ska justera seglen beroende på vindens riktning. Vi provar på och upptäcker segling.Vi seglar i klubbens optimistjollar. Max antal deltagare 14 st.

Gul, 10-12 år. Under den här kursen lär du dig de olika seglingssätten grundligt. Vi befäster de kunskaper du fick under den gröna kursen, förfinar manövrar och lär dig nya moment. Du kommer att få testa hur det kan vara att tävla i segling. Vi seglar i klubbens Teror. Max antal deltagare 10 st.

Röd, 13-20 år. Under den här kursen får du lära dig grunderna i kappseglingens strategi och taktik. Vi upptäcker hur det är att tävla i segling och tränar dina färdigheter i den grundläggande seglingskunskap du lärt dig under tidigare kurser. Vi seglar i klubbens Fevor, en tvåmansbåt. Max antal deltagare 10 st.

Blå, 15 år och uppåt. Vi lär oss sela kölbåt. Vi seglar C55:or, max 12 personer.

Anmälan: senast den 30 maj. 
Kontaktperson: Jerry Larsson 070 732 32 30, jerrysaillarsson@gmail.com