Anmälan föreläsare/arrangör Cancerrehabilitering med fokus på implementering

Arrangör SWEDPOS
Tid 2020-05-07 09:302020-05-08 15:00
Plats Psykiatrihuset, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Uppsala
Nationell konferens 2 dagar
 
Deltagande och Lunch 7 mal
 
Deltagande och lunch 8 maj
 
Seminarium 1: 7/5 kl. 13-14.45 - Gruppverksamhet för patienter med cancerrelaterad fatigue med Hanna Rönnqvist & Viktor Johansson
 
Seminarium 2: 7/5 kl. 13-14.45 - Uppföljningsmottagnigar för vuxna som har haft cancer som barn med Eva Turup, Maria Olsson & Marianne Jarfelt
 
Seminarium 3: 7/5 kl. 13-14.45 - Lymfödem - en virtuell plattform och utvecklingsarbetet kring nya lymfödemverksamheten vid Akademiska sjukhuset med Maria Mani
 
Seminarium 4: 7/5 kl. 13-14.45 - Implementering av systematiska bedömningar av rehabiliteringsbehov i Region Stockholm med Ylva Hellstadius
 
Seminarium 1: 8/5 kl. 10.30-12.00 - minKod - ett innovationsprojekt av och för unga vuxna cancerdrabbade med Erik Fransson
 
Seminarium 2: 8/5 kl. 10.30-12.00 - Hur kan man arbeta med rehabprocessen i ett specialistteam med Maria Hellbom
 
Seminarium 3: 8/5 kl. 10.30-12.00 - Utveckling av broschyr om mat vid cancer med Maria Lancha
 
Seminarium 4: 8/5 kl. 10.30-12.00 - Sexuell påverkan av cancerbehandling och vad man kan göra åt saken med Malin Swartling
 
Seminarium 1: 8/5 kl. 13.00-14.30 - DISA - samverkansprojekt inom cancerrehabilitering med Hanna Ekman
 
Seminarium 2: 8/5 kl. 13.00-14.30 - Två exempel på implementering av utvidgad info om vaginalstav med Linda Åkeflo & Else-Marie Rasmussen
 
Seminarium 3: 8/5 kl. 13.00-14.30 - Matvanors betydelse för cancerprevention - ett utvecklingsprojekt med Charlotta Rubin & Klara Nypelius-Standley
 
Seminarium 4: 8/5 kl. 13.00-14.30 - Implementering av fysisk träning som sjukvårdande behandling med Patrik Göransson
 

Cancerrehabilitering med fokus på implementering

SWEDPOS anordnar en nationell konferens för personer som arbetar specifikt med cancerrehabilitering runt om i landet. Denna gång kommer vi framförallt belysa hur implementering av cancerrehabilitering har genomförts i vården i Sverige. Vi har bjudit in många personer som har drivit och deltagit i projekt som syftar till att förbättra cancerrehabilitering.

Konferensen är en mötesplats för att lära av varandra inom cancerrehabiliteringen i Sverige och därför har vi många parallella seminarier så att ni deltagare kan gå på det som specifikt intresserar 

Datum: 7-8 maj 2020

Lokal: Psykiatrihuset, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Målgrupp: Personer som arbetar specifikt med cancerrehabilitering

Kostnad: 2400:-, lunch och konferensmiddag ingår.

Betalning/faktura: i samband med att anmälan färdigställs genereras en faktura på denna anmälningssida. Ansvaret för att rätt fakturainformation anges och att fakturan som pdf skickas till rätt betalande instans vilar på den som genomför anmälan. 

Antal platser: 110 - först till kvarn gäller.

Totalt 12 seminarier ges vid 3 tillfällen och i samband med anmälan kan man anmäla sig till ett seminarium 7/5, ett seminarium förmiddag 8/5 och ett seminarium eftermiddag 8/5.

Frågor till: info@swedpos.se

Välkommen!

/Styrelsen  

Program