LEA-möte i Bräcke

Arrangör Coompanion Västernorrland
LEA-möte i Bräcke
 

Mötet ingår i en förstudie finansierad av Leader Mittland Plus. Projektet ska undersöka intresse på orter utanför centralorterna i Medelpad och Bräcke av att genomföra lokalekonomiska analyser. Detta möte berättar vad en LEA process innebär och ger exempel på orter som tidigare samlats kring ortens framtid.