Seminarium om att introducera lastcyklar i kommunen

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2020-02-13 09:0013:00
Plats Meddelas senare, Kalmar
Standardbiljett
 

När en kommun har beslutat på att köpa in lastcyklar, hur förbereder man organisationen för att ta emot den? Vad ska man tänka på innan cyklarna kommer? Hur hjälper man medarbetarna att välja lastcykeln istället för bilen?

Lyssna till bland annat Ida Lemoine, Beteendelabbet, Bertil
Ahlin, Tallmyren konsult (tidigare Arvika kommun), Åsa Garp, Lessebo kommun och Anders Nilsson, DB Schenker.

Energikontor Sydost arrangerar ett halvdagsseminarium innehållande föreläsning om nudging, goda exempel från kommuner runt om i Sverige och presentation av tillgängligt stödmaterial.--------------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.  

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd