Ny grön utveckling i Kalix kommun

Arrangör Kalix kommun
Tid 2020-02-07 08:3015:30
Plats Kalix Folkets Hus
Ny grön utveckling i Kalix kommun
 


Inbjudan till Seminariet -  Ny grön utveckling i Kalix kommun 

Välkommen till ett samtal om skogen, bioekonomin och framtida möjligheter. 
Medverkande är företag inom skogsnäringen och elever från våra skolor. Ungdomar som snart ska ut i fortsatt utbildning och arbete möter viktiga företrädare för politiken, skogsnäringen, forskningen, ekoturism med flera.

Moderator: Sverker Olofsson, Umeå.

Skogarna är och kommer att bli mycket viktiga inför den framtida utvecklingen av nya produkter, tjänster, turism, företagsutveckling etc som samtidigt hjälper oss att fasa ut den fossila eran och göra framtiden ljusare, grönare och mycket spännande! Att arbeta i och med skogen är high tech idag!

Medverkande:

Hannele Arvonen, VD Sveaskog AB, Mikael Nordqvist, Fabriksdirektör, Billerud Korsnäs Karlsborg, Anna Wiberg, Programchef, Bioinnovation, Ylwa Alwarsdotter, vVD, Sekab AB, Per Jiborn, Opinionsbildare Naturskydd, Tommy Nilsson och Sven Nordlund, kommunalråd, Kalix kommun samt elever och lärare från skolorna i Kalix.

Arrangör: Kalix kommun i samarbete med Billerud Korsnäs Karlsborg, Sekab AB, Sveaskog AB, Furuhedsskolan och Kalix Folkhögskola


PROGRAM

08.30 Mingel, morgon fika

09.30 Välkommen!

Elever från skolorna om sina förväntningar på dagen            Sverker Olofsson intervjuar

09.45 Välkommen!

Kommunalrådet Tommy Nilsson och ordf. Utbildningsnämnden Sven Nordlund

10.10-10.30 Forskning och utveckling i framkant

 Anna Wiberg, Programchef, Bioinnovation, Stockholm

10.40 Etanol – bil och flygbränsle med minimala utsläpp

Ylwa Alwarsdotter, Direktör Affärsutveckling, Sekab AB i Örnsköldsvik

11.00 Samtal, samt frågor och svar från elever och övriga deltagare

11.10 Skogen ur ett annat perspektiv – stor potential för naturturism,

Per Jiborn, Konsult.

11.30 Samtal samt frågor och svar med elever och övriga deltagare


Lunch för samtliga, Hotell Valhall


13.15 Sveaskog – Sveriges största skogsägare- i samarbete med olika intressen
Hannele Arvonen, VD, Sveaskog AB

13.45 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

Mikael Nordqvist, Fabriksdirektör, Billerud Korsnäs i Karlsborg

14.15 Samtal med Hannele A och Mikael N samt frågor och svar från elever och övriga deltagare

14.45 – 15.15 Avslutning med skolledningar, näringslivet i Kalix samt elever

Har förväntningarna för dagen nåtts?
Sammanfattning
- hur kan vi gemensamt gå vidare med den gröna utvecklingen?