Föreläsning i kost 5/2 och stress 10/2

Arrangör Samordningsförbundet
Plats Samordningsförbundet Nordhemsgatan 12, Göteborg, Göteborg
Föreläsning i kost 5/2 och Stress 10/2
 

Föreläsning

Kost 5/2 och Stress 10/2  kl 09.00-11.30

Föreläsare Sophia Elgemark, Hälsopedagog, Göteborgs Stad

Går att bara gå på en av föreläsningarna.