Nyttodjur och nematoder

Arrangör Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap
Tid 2020-02-06 19:0021:00
Plats Hörningsnässkolans matsal, nära Huddinge centrum, Hörningsnäsvägen 7, Hudding...
Entrébiljett för medlem eller familjemedlem på samma adress
50 kr
Entrébiljett för icke medlem
100 kr

All praktisk information om eventet finns på 
Frågor besvaras av anmalan@hu-bo-tradgard.org. Du ansvarar själv för att ordna en ersättare om du får förhinder, föreningen löser inte in några biljetter. Det kan finnas en kölista till platser, maila anmalan@hu-bo-tradgard.org så får du ta del av den.

Plats

Hörningsnässkolans matsal, nära Huddinge centrum, Hörningsnäsvägen 7, Huddinge – ingång
från Tunholms väg.