Studiehandledning till Grunderna i läs- och skrivinlärning – en hjälp för kollegiet att stärka kunskapen om läsinlärning.

Arrangör Svenska Dyslexiföreningen - Region Storstockholm i samarbete med ABF Stockholm
Tid 2020-03-25 18:0019:30
Plats ABF Sveavägen 41, Stockholm
Standardbiljett
 

Studiehandledning till Grunderna i läs- och skrivinlärning – en hjälp för kollegiet att stärka kunskapen om läsinlärning.

 

Föreläsare: Inger Fridolfsson verksam som speciallärare med magister i specialpedagogik. Inger har forskat och varit lärarutbildare vid Linköpings Universitet med fokus på läs- och skrivinlärning, författare till Grunderna i läs- och skrivinlärning, Vallmomodellen samt medförfattare till LäSt. Numera bedriver hon fortbildning inom läsinlärning parallellt med sitt arbete som speciallärare.  


Föreläsningen kommer att presentera hur man tillsammans i kollegiet kan utveckla kunskapen om den tidiga läs- och skrivundervisningen. Studiehandledningen ger tillsammans med boken Grunderna i läs- och skrivinlärning ett handfast stöd i det kollegiala lärandet. I föreläsningen beskrivs hur man i lärarlaget med hjälp av grundboken och studiehandledningen kan bedriva sin egen fortbildning.

 

I föreläsningen kommer även läs- och skrivinlärningsmetoder att beskrivas.

 

För pedagoger i förskoleklass, lågstadiet, speciallärare, specialpedagoger och skolledare.