Hållbart jord- och skogsbruk

Organizer Energikontoret Östrgötland, Länsstyrelsen
Time 2020-02-13 08:3013:00
Location Ebbe Park, westmannagatan 47; Linköping, Linköping

There are no tickets available for this event

Inbjudan och Save the date till seminarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk
Tid: Den 13 februari 8.30-12.00 (lunch 12-13) Plats: Ebbe Park, Westmannagatan47, Linköping

Är du intresserad av att hitta nya innovativa hållbara idéer och affärslösningar för jordbruk och  skogsbruk? Hur vi kan vi öka kolinlagringen i både skog och jord i Länet?
Vi vill träffa er som arbetar med projekt och initiativ inom området för att ta del av era erfarenheter, framtida behov och satsningar för att kunna skapa effektiva former för samverkan här i länet. Under förmiddagen får ni ta del av en rad inspirationsföreläsningar samt delta i workshops


Arrangeras i samarbete med nätverket för (miljö,) energi- och klimat (Länsstyrelsen,  Energikontoret, Region Östergötland, kommunerna).