Arbetsförmedlingens handläggare, utbildning 21 okt

Arrangör LO-distriktet i Stockholms län
Plats Arbetsförmedlingen , Stockholm
Utbildning
 

Samrådet med Arbetsförmedlingen
Utbildningar för Arbetsförmedlingens handläggare.