Arbetsförmedlingens handläggare, utbildning 14 april

Arrangör LO-distriktet i Stockholms län
Plats Arbetsförmedlingen , Stockholm
utbildning
 

Samrådet med Arbetsförmedlingen
Utbildningar för Arbetsförmedlingens handläggare.