Ledarskaps-, organisations- och juridikutbildning

Arrangör Region Norrbotten
Tid 2020-02-18 08:302020-04-23 16:00
Plats Sunderby folkhögskola, Luleå
Ledarskaps-, organisations- och juridikutbildning
 

Utbildningen omfattar totalt åtta dagar fördelat på två fyradagarsblock.

Kursen inkluderar ämnen som ledarskap, medarbetarskap, förändringskunskap, sjukvårdens organisation och vårdjuridik.

I blocket gällande systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete ingår det en hemuppgift (A-modulen). Hemuppgiften innefattar att genomför ett förbättringsarbete och lös ett mindre/medelstort problem på en mottagning eller avdelning genom att använda metoden A3. Hemuppgiften kan genomföras på ett nytt problem som ni tar er an nu, eller på ett befintligt arbete som ni redan påbörjat. Hemuppgiften redovisas på nästkommande utbildningstillfälle i B-modulen.

Båda kurstillfällen hålls på Sunderby folkhögskola.

Kostnaden för utbildningen kommer att belasta den enhet du arbetar på.

Datum:

Modul A: 18-21 februari 2020 (vecka 8)

Modul B: 20-23 april 2020 (vecka 17)