Arbetsmiljö och stress

Arrangör Visida AB Luleå
Tid 2020-02-12 08:0012:00
Plats Luleå Science Park Aurorum 1C, Ljusgården, Luleå
Arbetsmiljö och Säkerhet
495 kr

Schema

8:00     Mingel med kaffe och smörgås

8:20     Presentation av värdföretagen 
            Föreläsning av inbjuden gäst

9:00     2 st parallella presentationer
            Digital stress
            Smärta, stress och fysisk aktivitet

9:45     2 st parallella presentationer
            Buller och andra fysikaliska stressorer
            Alkohol/droger för att dämpa stress

10:30   2 st parallella presentationer
            Relationell stress – på arbetsplatsen, i parrelationen
            eller i familjen
            Organisatorisk och social arbetsmiljö

11:15   Paneldiskussion ”Stressens effekter på individen,
            gruppen och företaget”

12:00   Mingel inkl lunch to go


Parkering: Finns vid Luleå Science Park och bredvid Teknikens hus.