Att mötas i vardag och kris

Arrangör Röda Korset Helsingborgskretsen
Tid 2020-03-21 09:0016:30
Plats Rödakorshuset Örnsköldsviksgatan 15, Helsingborg
Att mötas i vardag och kris
 
Väntelista
 

Till vem riktar sig kursen?

Utbildningen riktar sig till alla som är aktiva i Röda Korsets olika verksamheter.

Som rödakorsare möter vi människor i vardagssituationer eller i utsatta situationer - då gäller det att våga mötas!

"Att mötas i vardag och kris" är också den utbildning som är viktigast för att vara delaktig i krisberedskapsarbetet.

Innehåll

  • Hur vi kan använda våra grundprinciper i mötet med varandra. Vilket stöd och vilka ramar ger de oss?
  • Vi diskuterar värderingar, fördomar och normer. Hur påverkar det våra möten.
  • Kursen innehåller grundläggande kunskaper i psykologisk första hjälpen.
Förkunskaper
Deltagaren förväntas ha genomgått Rödakorskunskap och "Att vara frivillig".