Elecosoft användarträffar

Arrangör Elecosoft Consultec AB
Göteborg, 22 januari, 09:00-13:00
 
Malmö, 23 januari, 09:00-13:00
 
Stockholm, 29 januari, 09:00-13;00
 
Skellefteå, 30 januari, 09:00-13:00
 

Varmt välkommen med er anmälan till Elecosofts användarträffar.

Välj det event som passar dig bäst i tid/geografiskt.