Arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd i Adato

Arrangör Team Arbetsmiljö och hälsa
Plats Skype
Skype, 29/1, 10.00 - 11.30
 
Fullbokad
Skype, 24/4, 10.00 - 11.30
 

Arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd i Adato är en utbildning om Region Norrbottens rehabiliteringsprocess och vänder sig till dig som är chef.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om de olika stegen i regionens rehabiliteringsprocess, samt ge stöd i hur du som chef använder Adato. Målet med utbildningen är att stärka dig som chef i ditt arbete med rehabilitering, samt att ge dig bättre förutsättningar att förstå och arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering och Adato

Utbildningen sker via Skype.