Ledarutbildning för kökschefer

Arrangör Måltidsavdelningen
Plats Serviceförvaltningen, Trelleborg
Ledarutbildning för kökschefer
 

Välkommen till kökschefutbildnng 2020
Under 2020 ska våra redan duktiga kökschefer en ledarutbildning i toppklass. Vi har dessutom möjlighet att fylla på gruppen av er som i framtiden vill blir kökschef, leda utvecklingsarbete i projektform eller ta ansvara för en process tillsammans med kollegor, chefer och pedagoger i våra verksamheter. Under tre hela dagar får du utbildning i ledarskap, projektledning, coachande verktyg, gruppers utveckling och i det viktiga systematiska kvalitetsarbetet med SkolmatsSverige. Efter tre dagar får du handledning vid tre tillfälle a ca 1,5 h för att med kollegor samtala om ledarskapet utmaningar och dilemma. Under hösten genomför vi en sista halvdag där vi utvärderar, fyller på med det ni som grupp önskar mer kunskap om och planerar för fortsatt utvecklingsarbete.
Du behöver delta alla dagar och vi kommer försöka förlägga utbildningarna så bra vi någonsin kan med start under våren 2020. Anmälan ska vara måltidschef tillhanda senast 14/11 och alla uppgifter måste fyllas i då anmälan är underlag för att vi söker pengar från omställningsfonden. Är du osäker så bolla gärna dina tankar med din enhetschef eller med mig så klart. Stina