4 december Vaernes

Arrangör Mittstråket
Tid 2019-12-04 11:3017:30
Plats Vaernes, Radisson Blue Hotel
4 december Vaernes
 

Välkommen på seminiarum om transporter i

Mid Nordic Corridor 

När: den 4 december på Vaernes, Radisson Blue Hotel.

Dagen är uppdelad i två delar – du är välkommen att delta på en del eller hela dagen.


  

DEL 1, kl. 11.30 – 14.45  Grønt skifte för lønnsome godstransporter mellom Trondheim - Östersund - Sundsvall 

  • Lunch
  • Introduktion och målsättningar med dagen
  • Investeringar och upprustning på järnvägen Trondheim – Östersund – Sundsvall
  • Godsstudie ÅF - Potentiella hållbara godstransporter i Mittstråket
  • Panelsamtal: Så går vi från ord till handling (överflyttning från väg till sjöfart och järnväg och förnybara drivmedel)

FIKA


DEL 2, kl. 15.00 – 17.30  Strategi för Mittstråket 2040 Trondheim – Östersund – Sundsvall - (Wasa)

  • Kvarkenrådets arbete med hållbar gränsöverskridande transport och  infrastrukturutveckling

Workshop: Hur bygger vi ett långsiktigt gränsöverskridande samarbete för transporter och infrastruktur i Mid Nordic Corridor