HyllieLunchen med Olivia Sjögren från Kvinnliga Aktienätverk

Arrangör HyllieLunchen
Tid 2019-11-19 11:3013:30
Plats Percys, Malmö Arena
Nätverkslunch
 

Välkommen till HyllieLunchen!

 

Tisdagar kör vi som alltid HyllieLunchen, kom och skapa nya kontakter och affärsmöjligheter. Kostar bara din lunch och du får gärna ta med dig kollegor, affärsvänner eller andra som vill skapa fler möjligheter.

Olivia Sjögren från Kvinnliga Aktienätverk. Olivia kommer berätta om sitt nystartade nätverk, med sig har hon 2 medlemmar som kommer berätta kort om deras upplevelse

Några ord från Olivia:

Målet med mitt kvinnliga aktienätverk är att minska tröskeln för att investera genom att slå hål på föreställningen kring börsen som komplex. Jag vill med det förena ett stort engagemang som inte alltid skildras i media. Om vi skapar incitament för nyckfulla utbyten, tar plats i sociala kanaler och på fysiska plattformar kan vi normalisera kvinnligt börsintresse. Genom att belysa lättillgänglig data och omsätta den tillsammans ökar vi vårt inflytande på ett såväl inspirerande som innovativt sätt!

Varmt välkomna!

Samir &  Ireet


Samarbetspartners: