Body Element Activation Workshop

Arrangör Miriam Stener
Tid 2019-12-21 09:4518:00
Plats Gävle Central Konferens Centralstationen, 803 11 Gävle, Gävle
Förstagång
2750 kr
Tidligare deltagare
2300 kr

Vill du vara med och dansa dig in i det nya elementåret med glädje och livskraft?

På denna spännande four element profile™ heldagsworkshop skapat av Anni og Carsten Sennov får du jobba med att aktivera dina personliga element i kroppen.

Du får lära dig hur de olika elementen uttrycker sig i din kropp och vad du kan göra för att styrka de du har mindre av. När du har balans på de fyre elementen eld, vatten, jord och luft vill det kunna hjälplig med att styrka din egen materialiseringskraft samt stå lugnt i din egen energi när det blåser som värst under luftåret 2020.

Att aktiverar de fyra elementen på en djupare och mer högfrekvent spirituelt nivå i din kropp kan även kunna ge positiva effekter på din vardag efter workshopen.

Den spirituella aktiveringen av elementen sker i en större grupp något som kan hjälpa dig att skapa och aktivera mer energi och kraft än vad som hade varit möjligt om du hade gjort det här hemma på egen hand.

Vi kommer även jobba med den maskulina och den feminina energin.

Vet du ännu inte vad ditt dharma är? Vi kommer även jobba med övningar som har med ditt dharma att göra, detta då det är i de fyra elementen ditt dharma ligger aktiverad.

När du har uppgraderad elementen i din kropp kan det därför bli enklare att skapa det du verkligen vill ha i livet, ha mer kraft till att jobba med din livsuppgift och samtidigt känna glädje medan du gör det!

Hjärtligt välkommen att fira in det nya elementåret med mer glädje, balans och kraft!

OBS! Anmälan är bindande