Extrastämma

Arrangör Eslövs Stadskärneförening
Tid 2019-11-20 18:3019:15
Plats Biblioteket, Eslöv
Extrastämma
 

EXTRASTÄMMA 2019

Onsdagen den 20 november kl.18.30 

Dagordning

 

  • Föreningens vice ordförande hälsar alla välkomna 
  • Val av mötessekreterare
  • Val av person att justera protokollet
  • Fastställande av dagordning
  • Fastställande av rösträknare
  • Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
  • Val av ersättande ordförande för ett år - Valberedningen presenterar
  • Avtackning ordförande
  • Mötets avslutande

 

Välkommen!

Styrelsen

 

Kontaktperson

Centrumledare, Cecilia Reinholdsson info@eslovsstad.se