Boosta ditt empatiska ledarskap - fira

Arrangör Kia Helles
Tid 2019-11-13 18:0020:00
Plats Ånäsvägen 21 , Göteborg
föredrag
 

Empater, hsp och changemakers,
Är du en person som bryr dig för mycket om andra, hjälper andra, ställer upp och glömmer hur du tar hand om dig själv? Du kanske har en stor empatisk förmåga och har en inneboende längtan och förmåga att känna in vad andra känner, behöver och tänker. Du kanske inte känner dig hemma bland svenssons och blir uttråkad av ytligt snack och hellre pratar om hur du vill rädda världen, på ditt sätt.
Hur skulle det vara om du slapp oro och rädslor som styr ditt liv och veta vad du egentligen är här för att göra.

VI kommer att prata om hur du slipper oro och vad rädslor är och hur du kan få tillgång till dina drivkrafter och livssyften och hur du kan använda dina tidigare erfarenheter till att skapa kreativa livsprojekt som är din unika livskod.

Varmt välkommen på en energifyllande föreläsning som kommer att ge dig nya insikter och synsätt du inte hört tidigare. fika ingår.

frågor kia helles
kia@kiahelles.se 0708-183611