Slamnätverksträff 6 dec

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2019-12-06 09:0015:30
Plats Hölö gamla kyrkskola, Södertälje
Slamnätverksträff 6 dec
 

Tema: BDT - hantering och utmaningar

Programpunkter:
  • Aktuella frågor med fokus på pågående slamutredning
  • Södertäljes arbete med avlopp i kretslopp
  • Tekniker för BDT-rening och innehåll
  • Tömning och behandling av BDT-vatten
  • Studiebesök Skillebyholms samfällighet med vacuumtoaletter och gemensam BDT-anläggning
  • Studiebesök Hölö våtkompost, en unik kretsloppsanläggning
  • Diskussioner och erfarenhetsbyte

Frågor? Jenny Westin, 040-35 66 15, jenny.westin@avfallsverige.se eller Marie Strand, 018-10 57 01 marie.strand@vaguiden.se

Kostnad: Max 1 500 kr, ex moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader. Fakturering sker i efterhand.

Anmäl senast 25 november. 

Gemensam transport kan ordnas. Ange önskemål om detta vid anmälan!