Hur påverkar klimatförändringarna Stockholm?

Arrangör Samfundet S:t Erik, Naturskyddsföreningen och ABF Stockholm
Tid 2019-11-11 13:0016:30
Plats ABF-huset, Sveavägen 44, Z-salen, Stockholm
Seminarium 11 nov
 

Obs! Deltagaravgift: 100 kr/person betalas till Samfundet S:t Erik, bankgiro 820-1550, ange "klimat"


Kontakt: lotta@samfundetsterik


HUR PÅVERKAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA STOCKHOLM?

Seminarium arrangerat av Samfundet S:t Erik och Naturskyddsföreningens stockholmsavdelningar samt ABF Stockholm

Måndag 11 november kl 13.00–16.30, ABF-huset, Sveavägen 41, Z-salen
(registrering från 12.30 utanför Z-salen)

Moderator:
Susanne Ingo, arkitekt SAR/MSA, vice ordförande Samfundet S:t Erik

13.00 VÄLKOMNA

Monica Andersson, ordförande Samfundet S:t Erik och Beatrice Sundberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län

13.10 FÖRUTSÄTTNINGAR

o Vilka klimatförändringar är att vänta? IPCC:s senaste bedömningar. Staffan Laestadius, professor emeritus KTH, senior rådgivare tankesmedjan Global Utmaning
o Vilka effekter kan det få i Stockholmslandskapet? Linda Holmström, klimatanpassningssamordnare, Enheten för samhällsplanering, Avdelningen för samhällsbyggnad, Länsstyrelsen Stockholm
o Vilka klimatförutsättningar och strategier är styrande för  planeringen i Stockholm? Örjan Lönngren, energi- och klimatexpert, Miljöförvaltningen, Stockholms stad 

14.20 PAUS kaffe/te serveras

14.40 EXEMPEL, AKTUELLA UTMANINGAR

o Trafiklösningar vid Gamla Stan–Slussen
Svante Forsström, arkitekt och Bo Göran Hellers, professor emeritus i konstruktionslära vid Arkitekturskolan/KTH
o Vad händer i naturen till följd av klimatförändringarna? Maria Bergström, landskapsekolog, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

15.20 FRÅGOR OCH DISKUSSION
under ledning av Susanne Ingo
Kristoffer Tamsons (m) Region Stockholm
Robert Johansson (s) Region Stockholm
Cecilia Obermüller (mp) Stockholms stad
Björn Ljung (l) Stockholms stad

samt föredragshållare

16.20–16.20 AVSLUTNING

Monica Andersson, ordförande Samfundet S:t Erik och Anders Tranberg, ordförande Stockholms Naturskyddsförening

(med reservation för ändringar)


Obs! Deltagaravgift: 100 kr/person betalas till Samfundet S:t Erik, bankgiro 820-1550, ange "klimat"


Kontakt: lotta@samfundetsterik