Seminarium om systematiskt energiarbete för kommunala fastigheter

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2019-11-29 08:3015:00
Plats Kalmar stadshotell, Kalmar
Standardbiljett
 

Kom igång med energieffektivisering


Seminariet riktar sig till de som arbetar med fastigheter som tekniker, chef, ekonom, byggchef, energieffektivisering och hållbarhetsfrågor.


Lunch och fika ingår i det kostnadsfria eventet. Vid uteblivet deltagande debiteras en avgift på 500 kr. Begränsat antal platser.

Sista anmälningsdag 25/11.
---------------------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd