Introduktion Klimatneutrala Lund 2030 (31/10)

Arrangör Lunds Kommun
Tid 2019-10-31 10:0011:30
Plats Diamanten i Kristallen, Lund
Introduktion Klimatneutrala Lund 2030
 

Introduktion till Viable cities Projektet Klimatneutrala Lund 2030 som beviljades under sommaren. Projektet drog igång den 2 september och hittills har arbetet främst varit i en planeringsfas. Vi vill ge er som är nyfikna eller vill ge inspel tidigt i processen en möjlighet att göra det. Därför har vi avsatt två tider då man kan komma och lyssna på en presentation samt diskutera innehållet.

Projektet innehåller tre arbetspaket:

  • Innovationsprocessen (inkl. Youth Hackathon 3 st)

  • Innovationskartläggning
  • Framtidens hållbara & robusta energisystem, case study som leds av IVL Svenska miljöinstitutet

= som ger en handlingsplan

Projektledare är Adam Wadsten, Miljöstrategiska enheten.

I övrigt ingår i innovationsteamet: Tommy Bengtsson (Utv.), Christian Lie (IT), Peter Dovrén (IT), Susanna Bruzell (Stadsbyggnad), Therese Ek (kommunikatör), Katarina Scott (Näringsliv), Helena Öhrfelt (Ek.), ustwo och Idean (designbolag). Det ingår även samarbeten med mer specialiserade roller: IVL Svenska miljöinstitutet, Urban arena (LU), K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafiken.

En tyngdpunkt i innovationsteamet finns på kommunkontoret som ska ta lead i detta arbete. Under projektets gång kommer dock stora delar av kommunen att ingå, till och från. Officiell kickoff för projektet med kommun tjänstepersoner och externa samarbetsaktörer är planerad till 8 november. Steg 1 i processen kommer sen att bli i december 2019.

Läs mer: https://www.lund.se/klimatneutrala_lund