Robust förnybar energi- hur blir vi en lärande region?

Arrangör Energikontoret, Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland
Tid 2019-12-05 08:0013:00
Plats Cleantech park, Gjuterigatan 1C, Linköping, Linköping
Standardbiljett
 

Inbjudan till nätverksträff/workshop för (miljö,) energi- och klimat

Tid: 5 Dec 08:30-12.00 (12-13 lunch), Plats: Cleantechpark, Gjuterigatan 1C, Linköping.

 

Tema: Robust förnybar energi- hur blir vi en lärande region?

 

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och Energikontoret utvecklar just nu arbetsformer för att kunna få en överblick över insatser, åtgärder och projekt som sker inom energi- och klimatområdet i Östergötland. Syftet är att identifiera insatser som ger värdefulla bidrag till de mål som är uppsatta i Östergötlands nya Energi- och klimatstrategi.

Nu vill vi träffa er som jobbar med Robust och förnybar energi i Östergötland för att ta del av era erfarenheter, utmaningar, framtida behov och satsningar. Vi måste hitta löningar tillsammans, med högre effektivitet, implementera och sprida dem till flera i en snabbare takt än någonsin tidigare. För att göra det behöver vi samverka och skapa en lärande region!

Under dagen kommer aktörer inom Sol, Vind, Vätgas och Lagring att hålla inspirationsföreläsningar om vad som för deras arbete framåt. Föreläsningarna kommer att varvas med workshopspass där vi tillsammans bland annat kommer att diskutera frågorna:


- Vilka behov har ni för att bli inspirerade och agera?
- På vilket sätt ska goda exempel samlas in och spridas för att vi ska bli en lärande region?

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på vegetarisk lunch mellan kl.12-13