Kommunikation i arbetslivet

Arrangör https://hratonce.com
Tid 2019-11-21 10:0011:00
Plats Via din enhet, surfplatta eller mobil , Online
Kommunikation i arbetslivet
390 kr + Moms

Kommunikation och ledarskap har stor betydelse för utveckling och förändring av organisationer. En god Kommunikation och ett anpassat ledarskap kan utveckla människor och relationer, skapa samförstånd, bidra till en utvecklande och trivsam arbetsmiljö samt leda till avgörande förändringar för medarbetare och organisationer.

Katrine föreläser och håller workshops inom kommunikation och konflikthantering i arbetslivet. Hon föreläser även om projekt och projektledning, ledarskap och coaching samt lärande och hälsa i arbete.

Katrine Koutakis har en magisterexamen inom ämnet arbetslivsvetenskap och har lång erfarenhet av utbildning och är en erfaren föreläsare inom HR-området.

Kommunikation och samtal i arbetslivet

Innehåll:

Vad är kommunikation och vad påverkar i vår kommunikation? Fokus på mellanmänsklig kommunikation. Villkor för konstruktiva samtal. Samtalsverktyg. Grupper och kommunikation. Verbal- och ickeverbal kommunikation (kroppsspråk). Lärande och utveckling genom samtal.