Att gå från ekonomiuppföljning till ekonomistyrning

Arrangör Nysam Helseplan
Tid 2019-11-11 09:3016:00
Plats Stadsgården 10, Stockholm T-bana Slussen, Stockholm
Standardbiljett
 

Att gå från ekonomiuppföljning till ekonomistyrning

Proaktiv styrning av en komplex verksamhet

Sveriges hälso- och sjukvård står inför enorma utmaningar. Ekonomin i många regioner visar på ett konstant underskott samtidigt som möjligheterna för att skapa ekonomi i balans påverkas negativt av de demografiska förändringar som vi står inför. Detta aktualiserar hur vi arbetar med styrning som får effekt i verksamheten och som inte stannar vid en bra plan

Helseplan Nysam bjuder in produktionschefer, verksamhets- /enhetschefer, controllers och övriga med ett intresse av hur vi arbetar med ökat styrningsfokus och hur vi kan få styrningen att gå från reaktiv till proaktiv.

Under dagen bjuds deltagarna på tre spännande föreläsningar inom området:
  • Tobias Dahlström, analyschef från Region Dalarna, berättar om hur man i Dalarna framgångsrikt arbetat med att nå ekonomi i balans genom aktiv ekonomisk styrning och prioriteringar och hur man därigenom har lyckats reducera kostnader.

  • Per Nodbrant från onkologkliniken i Jönköping presenterar hur planeringen av det dagliga arbetet styrs med produktionsstyrning.

  • Jens Silfvander, seniorkonsult på Helseplan med mångårig chefserfarenhet, visar hur ekonomi och produktionsstyrning kopplas samman, men även hur det verksamhetsnära stödet behöver utvecklas för att nå effekt. 
Program:

09:30-09:45 Introduktion

09:45-10:30 Strategisk ekonomistyrning kopplat till praktiskt
genomförande, Tobias Dahlström, Region Dalarna
Paus

10:45-11:30 Produktionsstyrning i praktiken på kliniken, Per Nodbrant, Onkologkliniken, Region Jönköping
Lunch

12:30-13:15 Praktisk verksamhetsnära styrning, Jens Silfvander, Helseplan 

13:15-13:45 Gemensam diskussion utmaningar 

Fika

14:15-16:00 Uppsummerande diskussion och avslut

Praktisk information:
Pris: 3 900 kr exkl moms.
Lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår.
 
Beloppet faktureras efter konferensen. Avbokning ska ske skriftligt senast fyra veckor innan konferensen, därefter debiteras full avgift. Du har alltid möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Ange eventuella kostpreferenser vid anmälan samt din faktureringsadress.

För mer information kontakta noura.nilback@helseplan.se