Föreläsning "Vart är hela världen på väg"

Arrangör Kreativa Byar i Älvsbyn ekf, Älvsbyns kommun, Företagarna Älvsbyn
Tid 2019-11-27 13:0016:00
Plats Hotel Polar, Älvsbyn
Vart är hela världen på väg?
 

Vart är hela världen på väg?

Boka in den 27 november 2019 för en spännande resa till framtiden.

Plats: Polar Hotel, Älvsbyn
Tid: 13.00 – cirka 16.00 inkl fika (möjlighet till egenfinansierad lunch 12.00 – 13.00)
Anmälan: Webbanmälan OBS! Sista anmälningsdatum den 24 oktober.

Seminarium är kostnadsfri. Deltagare från Boden erbjuds möjlighet för samåkning från centrala Boden. Önskan om busstransport anges i samband med anmälan.

”Vi lever i en tid av förändring. Teknikutvecklingen trycker oss människor in i en ny era, på samma att som skett flera gånger tidigare i historien. Hur förändras vårt samhälle av nya tekniska landvinningar, och de nya frågor som uppstår i dess kölvatten? Vilka nya beteenden och behov formas hos människor och medborgare? Vilka nya affärslogiker och former för värdeskapande uppstår - och hur kan vi dra nytta av dem?”

Under denna föreläsning kommer Daniel Lindén, senior konsult och analytiker på konsultföretaget Kairos Future ta oss med på en inspirerande och tankeväckande resa i det föränderliga nuet, men också på de vägar som leder mot framtiden och formar morgondagens samhällen.