Svensk Kärnbränslehantering och pågående projekt

Arrangör Sveriges Kärntekniska Sällskap
Tid 2019-11-28 12:0014:00
Plats Vattenfalls huvudkontor i Solna, Arenastaden. Lokal ”Vattenfallet”, Stockholm
Föredrag av SKB inkl. lunchmacka
 

Anmälningstid förlängd till 26 november. Det finns några platser kvar.

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) bjuder in till ett lunchföredrag med Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Johan Hedlund, Avdelningschef Projekt på SKB, kommer att berätta om den senaste utvecklingen inom SKB:s projekt på ett lunchmöte i Solna.

SKB har kärnkraftsindustrins uppdrag att slutförvara det svenska kärnavfallet. SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har prövats i Mark- och miljödomstolen och landar snart på regeringens bord för ett avgörande. Samtidigt pågår en prövning av ansökan om att bygga ut slutförvaret för kortlivat avfall, SFR, i Forsmark. Med beslut på plats ska sedan SKB bygga dessa anläggningar, samt en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Föredraget vänder sig till SKS medlemmar och övriga intresserade. Det är öppet för allmänheten. Föredraget är kostnadsfritt. SKB bjuder på enklare förtäring innan föredraget. Anmälan är obligatorisk. Anmälan senast måndag 25 november. Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn som gäller.

Program
Kl 12 Kaffe och lunchmacka
12.30 Intro Sveriges Kärntekniska Sällskap
12.45 SKB föredrag. Slutförvar, SFR och Inkapslingsanläggning. Johan Hedlund.
13.45 Frågestund
14 Avslut

Välkommen!
Styrelsen Sveriges Kärntekniska Sällskap